Κατανοήστε εύκολα τις διαφορές ανάμεσα στους όρους

 

Στο άρθρο αυτό μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των όρων μεταφοράς (shipping terms), οι οποίοι ορίζουν το σημείο από όπου ξεκινάει μια μεταφορά και το σημείο όπου καταλήγει μια μεταφορά. Πρόκειται για απολύτως χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τον μεταφορέα όσο για τον παραλήπτη.

 

  • Port to Port (από λιμάνι σε λιμάνι) μεταφορά

Ο όρος Port to port χαρακτηρίζει μια μεταφορά, η οποία ξεκινάει στο λιμάνι φόρτωσης και καταλήγει στο λιμάνι εκφόρτωσης. Πρόκειται για το βασικό τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται από τους μεταφορείς εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Η φορτωτική (bill of lading) είναι το συνηθισμένο έγγραφο μεταφοράς το οποίο χρησιμοποιείται στις port to port μεταφορές.

port to port transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Door to Door (από πόρτα σε πόρτα) μεταφορά

Η μεταφορά door to door, καλύπτει απόλυτα τη μεταφορά ανάμεσα στο εργοστάσιο του εξαγωγέα και στην αποθήκη του εισαγωγέα. Η μεταφορά αυτή πρέπει να διεκπεραιώνεται συνήθως από έναν μεταφορέα και με ένα έγγραφο μεταφοράς, το οποίο είναι συνήθως μια πολυτροπική φορτωτική (multimodal bill of lading).

Αν για τη μεταφορά είναι υπεύθυνοι περισσότεροι από έναν μεταφορείς ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από ένα έγγραφα μεταφοράς, τότε η μεταφορά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως door to door.

Για πολλούς λόγους, δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιήσουμε ούτε τον όρο port to port, ούτε τον όρο door to door. Σε αυτού του είδους τις μεταφορές χρησιμοποιούμε τους όρους door to port ή port to door.

door to door

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Door to Port (από πόρτα σε λιμάνι) μεταφορά

Αν η μεταφορά ξεκινάει από το εργοστάσιο του εξαγωγέα και καταλήγει στο λιμάνι εκφόρτωσης, τότε αυτού του είδους η μεταφορά χαρακτηρίζεται door to port μεταφορά.

Το απαραίτητο έγγραφο μεταφοράς σε αυτή την περίπτωση είναι η πολυτροπική φορτωτική (multimodal bill of lading).

door-to-port-transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Port to Door (από πόρτα σε λιμάνι) μεταφορά

Αν η μεταφορά ξεκινάει από το λιμάνι φόρτωσης και καταλήγει στο εργοστάσιο του εισαγωγέα τότε χαρακτηρίζεται port to door μεταφορά.

port-to-door-transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Το άρθρο αποτελεί μετάφραση από τον ιστότοπο: http://www.advancedontrade.com/2016/09/port-to-port-and-door-to-door-shipments.html

 

Translated article from: http://www.advancedontrade.com/2016/09/port-to-port-and-door-to-door-shipments.html
Europe Lines does not own any content of the text above, including the photos.